دی اکسید تیتانیوم صنایع پلاستیک

دی اکسید تیتانیوم روتایل جهت صنایع پلاستیک

دی اکسید تیتانیوم جهت مصرف در صنایع پلاستیک

کاربردها:

  • پی وی سی

  • پلی الفین

  • پلی استایرن

  • پلی کربنات

  • دیگر پلاستیک های مهندسی